Contact us

Institute of International Study Programs

 

Dsc07001 

Address: Izhevsk 426069, Studencheskaya 7, bld. 1, offices 107, 122a;
                                        30 let Pobedy 2, bld. 5, offices 1001, 1003

Director: Alexey Ryabchikov

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 5130

Email: inter@istu.ru

Web: inter.istu.ru

 

Director of Institute 

ryabchikov 

Alexey Ryabchikov

Office: 107, bld. 1

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 5130

E-mail: ryabch@istu.ru

 

Deputy Director for Work with International Students

Deputy Director for International & Academic Cooperation

  sosnovich

Ella Sosnovich

Office: 1003, bld. 5

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 5129

E-mail: ellasosnovich@istu.ru

 

 babushkin-s-a

Sergey Babushkin 

Office: 1001, bld. 5

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 5128

E-mail: sbabushkin@istu.ru

 

Staff of Institute:


Incoming mobility & outgoing mobility

Work with international students

 mengjarov-o

Olimzhon Mengyarov

Office: 1001, bld. 5

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 5137

E-mail: inter@istu.ru

 

timurshina-d

Dinara Timurshina

Office: 325, hostel 6

Tel.: ----

Email: dinochka1609@mail.ru

Registration, invitations, visas, study contracts

Registration, invitations, visas, study contracts

Natalia Poskrebysheva

Office: 122а, bld. 1

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 1313

Email: poskrebysheva.n@gmail.com

buranova-m

Marina Buranova

Office: 122а, bld. 1

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 ext. 1313

Emailburanova.marina@gmail.com