More photos

 

Saint Michael the Archangel Church Izhevsk-52     izhevsk-city-council 
View of Izhevsk Izhevsk City Council
1920px-Izhevsk Arsenal-21 1920px-Aerial photographs of Izhevsk-38
Residence of the Head of Udmurt Republic Izhevsk pond
1920px-Izhevsk Reservoir-36 1920px-Aerial photographs of Izhevsk-112
Embankment ofIzhevsk pond at night Embankment of Izhevskpond
sv16 1403 angel3 200 ducks
Angel’s view Ducks on Izhevsk pond
1620px-National Theater of the Udmurt Republic-2 1920px-Udmurt Opera and Ballet Theatre-2
National Theater of Udmurt Republic Udmurt Opera House and Ballet House
izhevsk-opera-interior Udmurt-National-Philharmonic
Inside Opera and Ballet House Udmurt National Philharmonic
house-of-peoples-friendship national-library
House of Peoples’ Friendship National Library of Udmurt Republic
izh-1- izh1-
St. Mikhail’s Cathedral Monument to Deryabin
1620px-Park Kirova Izhevsk-4 fan-zone-kirov-park
Kirov Park Fan Zone in Kirov Park
gorky-park 1920px-Aerial photographs of Izhevsk-33
Gorky Park Victory Public Garden
1920px-Aerial photographs of Izhevsk-62 kalashnikov-public-garden-
Armorer Dragunov Park Kalashnikov Public Garden near ISTU
monument-mikhail-kalashnikov 1441629576 3-
Monument to Mikhail Kalashnikov near ISTU Autumn in Izhevsk
singing-fountain day-of-izhevsk
«Singing» Fountain on Central Square Day of Izhevsk
new-year-2 new-year-1
New Year festivities on Central Square New Year festivities on Central Square
centra-stadium 3025d90ef95d9ce1ba87d03c319e9936
Central Stadium Gym
nechkino-resort nechkino-ski-resort
Nechkino Ski Resort Nechkino Ski Resort
kul2 ledovye-katki-izhevska-
Kulakova Ski Complex Skating Rink in Kirov Park